Bijdrageregeling

De minister heeft beslist dat het Basisonderwijs kosteloos moet verlopen. Hij stelt daarvoor een
maximumfactuur per kleuter en per leerling van het lager onderwijs voor. Voor meerdaagse uitstappen is er
een maximumfactuur voorzien van €520 per leerling voor zijn of haar volledige schoolloopbaan.
Met deze bijdrageregeling (forfaitair bedrag) worden de verplichte activiteiten betaald die niet kosteloos
kunnen worden aangeboden. De werkelijke kostprijs voor deze activiteiten ligt veel hoger dan de gevraagde
bijdrage.
De verrekening zal als volgt gebeuren:
Wij vragen een bijdrage voor:

KLEUTERS KLEUTERSCHOOL
SCHOOLUITSTAPPEN (verplicht) € 55 per kleuter per schooljaar Verrekend per uitstap via de maandfactuur
LAGER LAGERE SCHOOL
SCHOOLUITSTAPPEN EN ZWEMMEN (verplicht) € 105 per schooljaar Verrekend per uitstap via de maandfactuur
Openluchtklassen 3d schooljaar 2023-2024: 2L+3L+2-3LK € 150
Zeeklassen 2023-2024: 5L + 6L + 4-5LK € 200
U kunt vrij intekenen op het volgende:
Turn T-shirt € 6
Blauwe school T-shirt € 6
Turnzakje € 6
Fluohesje € 6
Nieuwjaarbrieven € 1
Remgeld (verplicht voor de leerlingen die 's middags op school blijven ) = Toeslag die de gemeente aanrekent voor de betaling van het personeel dat middagtoezicht doet. € 0,35 per middag