Zorgwerking

Projecten vanuit de zorgwerking

"We willen dat elk kind zich goed voelt op onze school "

SEO:

We besteden aandacht aan de klassfeer door coöperatieve werkvormen aan te bieden, energizers te gebruiken maar ook kindgesprekken maken een belangrijk deel uit van onze werking. Dit gebeurt zowel formeel als informeel, we trachten zoveel mogelijk de klasleerkracht in te zetten om de gesprekken te voeren terwijl de zorgleerkracht de lessen overneemt.

Wanneer er een incident heeft plaats gevonden op de speelplaats waarbij verbale of fysieke agressie is gebruikt, wordt dit steeds doorgegeven aan de leerkracht die dit opvolgt. Zij zal met alle betrokkenen in gesprek gaan om samen naar oplossingen te zoeken. Ons doel is dat het voor iedereen aangenaam vertoeven is op de speelplaats. We trachten hier vooral te focussen op:

STOP = STOP
Bij gevaarlijke situaties, verwittigen we onmiddelijk een volwassene!

GOED GEDRAG?! DAT KAN JE LEREN!

Samen met onze leerlingenraad en leerkrachten stelden we de gedragsregels op voor onze openbare ruimtes.
Deze moesten beperkt zijn, duidelijk en positief geformuleerd. (het woordje ‘niet’ horen kinderen niet…)
We herhalen de regels veelvuldig en gaan in hierover in gesprek met de leerlingen.

TIJGERS

Onze tijgers in de klassen hebben geen nood aan herhaling, zij willen uitgedaagd worden.
In de eerste plaats bekijken we hoe we in de klas aan deze leerlingen kunnen tegemoet komen. De werkwinkel wordt indien nodig uitgebreid en we beluisteren deze leerlingen hun noden. Door hen te beluisteren kunnen we vaak inspelen op hun behoeften door kleine aanpassingen door te voeren.
We nemen elk jaar deel aan de kangoeroewedstrijd en trachten kleine projectjes in te voeren binnen de klasgroep.

Vragen of opmerkingen in verband met onze zorgwerking? Aarzel niet ons aan te spreken!

Contact opnemen kan via juf Ann (lager) of juf Iris (kleuter):